1. domů
 2. volná místa
 3. reference
 4. kontakt

Náš tým projektantů je schopen pro Vás zpracovat kompletní projektovou dokumentaci elektro a to jak projektovou dokumentaci ke správnímu řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, aj.), tak pro provedení stavby dle požadavků pro Váš rodinný dům, byt či průmyslový objekt. Zajišťujeme:

 • Projekt rozvodů a rozvaděčů elektro včetně položkového rozpočtu.
 • Projekt bleskosvodu (hromosvodu)
 • Projekt přípojky elektro
 • Projekt energetických soustav (trafostanice, vedení NN a VN)
 • Doplnění stávající dokumentace dle skutečného stavu

Zakládáme si na osobním přístupu ke klientovi:

Pokud máte jakékoliv případné dotazy, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat a sjednat si konzultační schůzku.

Provádíme kompletní řešení elektroinstalací pro Váš dům, byt či průmyslový objekt. Kompletnost dodávky spočívá ve vypracování projektové dokumentace, přes samotnou instalaci až po zhotovení revizní zprávy.

Změny řešíme přímo se zákazníkem. Samozřejmostí je zhotovení dokumentace skutečného stavu, která je nedílnou součástí předání díla. Naším cílem je pracovat ke spokojenosti zákazníka. Tím je především myšleno to, že při našich instalacích používáme materiály renomovaných výrobců jako např. HAGER, OEZ, ABB, LEGRAND, PRAKAB, NKT CABLES a mnoho dalších. Dbáme především na kvalitu díla, a proto nepoužíváme výrobce, u kterých si nejsme jisti kvalitou dodaných materiálů a výrobků.

Změny řešíme přímo se zákazníkem a samozřejmě dokončená instalace odpovídá skutečnému stavu zapojení dle dokumentace. Naším cílem je dodávat tyto služby a materiál za přijatelné ceny pro zákazníka, ale ne na úkor kvality. Proto používáme přístroje a součásti od známých výrobců a ručíme tím za kvalitu dodaného materiálu. Po ukončení elektroinstalačních pracích zajistíme a dodáme revizní zprávu.

My Vám nabízíme kompletní řešení elektroinstalací a to:

 • vypracování elektro projektu pro Váš dům, byt nebo výrobní prostory
 • zajištění elektromateriálu dle potřeby zákazníka
 • provedení elektroinstalace domu, bytu, budovy nebo haly
 • provedení instalace
 • vyhotovení revizní zprávy pro nové, ale i stávající objekty
....................................

Naše společnost se zabývá také otázkami, které v současné době tíží převážně obce a to je výstavbou a modernizací veřejného osvětlení. Velká část osvětlovacích soustav v naší zemi byla instalována v 50. až 70. letech a jejich životnost začíná být na koci. Mimo to v současné době provozovatelé distribučních soustav buď obnovují vedení, nebo jej ukládají do země. Tak i tak je na obci či městě, aby provedla opětovné zprovoznění osvětlovací soustavy. Druhou, nicméně ne zanedbatelnou otázkou, je to, zda osvětlení v obci splňuje normové požadavky dle ČSN.

Proto se snažíme obcím a městům poskytnout celkový servis. Naším cílem je poskytnout naše služby v této oblasti tak, aby osvětlovací soustava byla jednak provozu schopná a za druhé, aby splňovala požadavky dle ČSN norem. Je pravdou, že v dnešní době je vše o finančních možnostech, a proto je nutné nalézt kompromis ekonomický s tím, že musí být zachována bezpečnost. A to jak provozní, s ohledem na provozování a udržování soustavy, tak bezpečnostní, s ohledem na uživatele, což jsou převážně motoristé, cyklisté a chodci.

Naše společnost je členem Institututu pro rozvoj měst a obcí a díky tomuto členství máme možnost v této oblasti spolupracovat s odborníky na osvětlení v rámci celé České republiky.

Budeme velmi rádi, pokud se na nás obrátíte se svými dotazy, případně si dohodnete schůzku a na osobním setkání se Vám pokusíme objasnit podrobnější otázky.

My Vám nabízíme kompletní řešení veřejného osvětlení a to:

 • projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
 • zpracování rozpočtu na výstavbu veřejného osvětlení
 • oprava, údržba a výměna veřejného osvětlení
 • zpracování passportu veřejného osvětlení
 • konzultace v oblasti problematiky veřejného osvětlení
...............

V současné době se naše legislativa stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. § 36 stanoví, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by “blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení…” Proto se k této problematice musíme postavit tak, že je nutností u nových staveb zpracování protokolu o analýze rizik dle ČSN EN 62 305-2 ed.2. Z tohoto protokolu je pak jasné, zda je potřeba a případně jaká ochrana před bleskem.

Celý soubor norem ČSN EN 62 305 stanoví jakým způsobem a z jakého matriálu má být jímací soustava zhotovena a je nutné tyto normy a doporučení respektovat.

My Vám nabízíme kompletní řešení bleskosvodů a to:

 • projektová dokumentace k bleskosvodu
 • instalaci bleskosvodu
 • provedení revize bleskosvodu
...............

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při stavbě rodinného domu je forma vytápění.

Nabízíme možnost vytápění pomocí elektrických topných kabelů. Topení je ekonomické a vysoce efektivní. U klasického radiátorového topení stoupá teplý vzduch od topného tělesa vzhůru a ohřívá vzduch v prostoru stropu. Při topení pomocí topných kabelů stoupá teplý vzduch rovnoměrně od podlahy a tím zamezíme nerovnoměrném rozložení tepla v místnosti.

Záleží jen na Vás, jak pohodlně se budete ve svém domě cítit. My vám můžeme jen pomoci.

My Vám nabízíme kompletní řešení podlahového vytápění a to:

 • Návrh rozmístění topných kabelů
 • Zpracování cenové kalkulace
 • Provedení instalace a zapojení vytápění

Proč topné kabely:

 • nižší energetická náročnost
 • vysoká efektivita
 • jednoduchá instalace
 • snadné ovládání a to jak manuální tak přes počítač

Dále nabízíme:

 • ochrana okapů proti zamrzání
 • ochrana vjezdů proti náledí
 • ochrana potrubí proti zamrzání
...............

Naše společnost je aliančním partnerem společnosti E.ON Distribuce a.s. a to v oblasti vypracování projektové dokumentace. Zajistit si napájení domu elektřinou v okamžiku zahájení stavby bývá v současné době problémem, protože termíny trvalého připojení se mohou pohybovat až 14 měsíců a termíny dočasného (stavebního) připojení až 3 měsíce od podání žádosti. Ovšem problém není ze strany E.ON, ale ze strany samotných zákazníků, kteří podceňují podání žádosti o připojení s dostatečným předstihem.

POKUD TEDY PLÁNUJETE STAVBU RODINNÉHO DOMU A NEMÁTE POŽÁDÁNO O PŘIPOJENÍ, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT.

Můžeme Vám pomoci s:

 • přípojku k rodinnému domu
 • přeložkou vedení na vaší nemovitosti
 • vyplněním žádosti o připojení

Pokud máte některý z těchto požadavků, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat a dohodnout si schůzku, kde s Vámi BEZPLATNĚ zkonzultujeme Váš požadavek a poradíme, jak jej řešit.

Naši partneři

...............